Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi)

Hakkımızda

Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi) dergisi; uluslararası, hakemli
bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda bir sayı yayımlanır. Kısaltması TULIP’tir.
Dergide Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Turkic Linguistics
and Philology'nin  ilgi alanına girer. Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme,
alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre
mektup türü yazılar yayımlanır. 
Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin,
çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü yazılar yayımlanır. Teknik
altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dergide Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak
öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir. Dergide ayrıca doğrudan Türk dilleriyle ilgili
olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik
yazılar da yayımlanır. Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında
yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.
Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı
gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır.
Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen
bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.
Turkic Linguistics and Philology dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla
ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve
yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder.
Turkic Linguistics and Philology ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan
araştırmacıları buluşturma amacını taşır.
Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya
hazırlayabilir.