Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi)

Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi) dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir.

Yılda bir sayı yayımlanır. Kısaltması TULIP’tir