Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi)
image

TULIP Sayı 1

Editör
Nurettin Demir

2018-1

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Emine Yılmaz
  İki Binli Yılların Başında Altay Dilleri Araştırmaları: Çalışmalar, Yöntemler, Eğilimler
  Altaic studies at the beginning of year two thousand: Researches, methods, trends
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 10

 • Işıl Aydın Özkan
  Türkçede İstemi Azaltan Biçimbilgisel Süreçler
  Valency decreasing morphological processes in Turkish
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 10

 • Sıdıka Dursun
  Türkçede Ettirgen Yapı İncelemelerinde Çözümleme Sorunları
  Problems in analysis of Turkish causative structures
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 4

 • Utku Tanrıvere
  Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi
  The Semasiological Analysis of the Jargon of Alpha-PVP (Flakka)
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 3

 • Melike Üzüm
  Zaman, Görünüş ve Kiplik İlişkisine Genel Bir Bakış
  A General Overview on the Relation of Tense, Aspect and Modality
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 7

 • Gülin Zeybek
  Türkçe İstek Eki -sUn ve İsim-Fiil Eki -mA Üzerine Bir Derlem Araştırması
  A Corpus-based study on Turkish volitional suffix -sUn and infinitival marker -mA
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 6