Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi)
image

TULIP Sayı 2

Editör
Nurettin Demir

2020-2

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Emine Yılmaz
  Ferec ba‘d eş-şidde, Behcetü’l hadâyık ve Kısas-ı enbiya Temelinde Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar, IV: -DXcAG
  Some Lexical Contributions to Vocabulary of Old Anatolian Turkish from Ferec ba‘d eş-şidde, Behcetü’l hadâyık and Kısas-ı enbiya
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 12

 • Kadim Polat
  Alî Nazîf ve Zînetü·l-Kelâm Üzerine Değerlendirmeler
  Evaluations on Alî Nazîf and His Zînet·l-Kelâm
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 7

 • Nurettin Demir
  Çift Fiilli Yapılarda Anlam Belirsizliği ve Anlam Belirsizliğinden Kaçınma
  Ambiguity in double-verb constration and disambiguation
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 30

 • Abdurishid Yakup
  Türkçe ve Uygurcada Odak Sürmekte Olan Karşılatırmalı Bir Çalışmanın Ön Raporu
  Focus in Turkish and Uyghur A Preliminary Report on an Ongoing Contrastive Investigation
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 11

 • Emine Yılmaz
  Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten (2018), Dede Korkut Oğuznameleri, 5. Baskı, İstanbul: YKY Yayınları 1441, 321 s.

  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 1

 • Mevlüt Erdem
  Bulut, Christiane (ed.) (2018) Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 4